Klockor

Vårt pris för komplett SS är 2 000:- exkl moms, då ingår startljus, fyra Alge-klockor med Grip-shift, fotocell på mållinjen och kabel till stopplinjen. Vi sätter upp utrustningen och justerar in den, och vi utbildar er personal på plats. Vi finns sedan utmed banan beredda att “rycka” ut för att åtgärda eventuella problem, samt bistå er med vårt kunnande. På stora flertalet tävlingar brukar vi ställa upp som funktionärer för att vi tillsammans ska lyckas med er tävling till allas belåtenhet.

Pris per SS med tjuvstartsindikering är
2 500:- exkl. moms.

Startljus

Tjuvstartsfotocell finns som komplement till startljuset. Vi monterar då upp en fotocell ca 20 cm framför startlinjen som sedan är kopplad till startljuset. Vid tjuvstart flashar startljuset i 10 sekunder som indikering på tjuvstart. Systemet är obligatoriskt i SM vilket vi har fått äran att leverera tidtagning till i år.

Vi använder oss av Algeklockor som standardklocka vid tidtagning. Till klockorna kopplas en Grip-shift som gör att du behöver aldrig röra klockan, utan tryckningen sker via momentan knapp på Grip-shiften.